Tuesday, October 21, 2008

Ha ' kinayah

Ha’ kinayah ialah ha dhomir yang digerakkanya dengan daripada mufrad ghaib.
Terbahagi kepada 4 keadaan:

i. Berada di antara huruf yang berbaris dan huruf sukun
Contoh: له الملك

ii. berada diantara 2 hruf sukun
contoh: منه أسمه المسيح

iii. berada diantara 2 huruf yang berbaris
contoh: لتعجل به أن علينا

iv. berada di antara huruf yang sukun dan huruf berbaris
contoh: فيه هدى
Hukumnya:1. Ibn Kathir silah @ dimad dengan kadar 2 harkat semua
2. Hafs pada kalimah فيه مهانا sahaja.2) Khilaf ahli-ahli Qura pada kalimah يؤده,نؤله, نصله, نؤته,
Nama-Nama Qura : Hamzah,syu'bah dan abu amru
Jenis Bacaan : -mensukunkan ha
-mengkasrohkan ha tanpa silah
-wajah pertama seperti qolun
-mengkasrohkan ha tanpa silah
Baki qura : qolun dan hisyam


Pada kalimah فألقه اليهم

Nama-Nama Qura : Hamzah,syu'bah,abu amru dan hafs
Jenis Bacaan : Mensukunkan ha
Qolun dan Hisyam :
-Mengkasrohkan ha tanpa silah
-Wajah pertama seperti Qolun
-Mengkasrohkan ha dengan silah dan dimadkan pada mad munfasil
Baki Qura
-Mengkasrohkan ha dengan silahPada kalimah ويتقه فأولئك

Nama-Nama Qura : Abu amru,syu'bah
Jenis Bacaan : Mengkasrohkan qof dan mensukunkan ha qaulan wahidan
Kholad : baca khilaf mad dengan sukun

Hafs :
Mensukunkan qof dan mengkasrohkan ha

Pada kalimah يأته مؤمنا

Nama-Nama Qura : Susi
Jenis Bacaan : Mensukunkan ha

Qolun : Mengkasrohkan ha tanpa silah dan silah dengan kadar 2 harakat
Baki Qura :
Mengkasrohkan ha dan menyambungnya dengan kadar 2 harakat bagi qaulan wahidan


واسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا
له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرايره حرفيه سكن ليسهلا

3) Mazhab Qura pada kalimah يرضه,يره,أرجيئه

يرضه
Nama-Nama Qura : Susi,hisyam,duri,abu amru
Jenis Bacaan :
Mensukunkan ha qaulan wahidan dengan khilaf kedua-duanya pada يرضه لكم maka dengan skun membaca Imam Addani bagi Hisyam
Hamzah,Asim, & Nafi’,Hisyam
Mendhommahkan ha tanpa silah
Baki Qura iaitu Ibnu Katsir,Ibnu Zakuan & Kisa’ie :
Mendhommahkan ha dan menyambungnya dengan kadar 2 harakat.Diikuti pula dengan Abu Amru dalam wajah kedua


Pada kalimah خيرا يره شرا يره

Nama-Nama Qura : Hisyam
Jenis Bacaan
Baki Qura

Baki Qura
-Mensukunkan ha pada 2 tempat yang disebut pada wasal dan waqaf

-Mendhommahkan ha dan menyambungnya dengan kadar 2 harakat dalam keadaan wasal
-Mensukunkan ha apabila waqaf
Pada kalimah فألقه اليهم
Nama-Nama Qura : Qolun
Jenis Bacaan : Mengkasrohkan ha tanpa silah

HIsyam :

-Wajah pertama seperti Qolun
-Mengkasrohkan ha dengan silah dan dimadkan pada mad munfasil
Baki Qura :
Mengkasrohkan ha dengan silahPada kalimah ويتقه فأولئك

Nama-Nama Qura : Abu amru,syu'bah
Jenis Bacaan : Menkasrohkan qof dan mensukunkan ha qaulan wahidan
Kholad :
Baca khilaf dengan sukun
Hafs :
Mensukunkan qaf dan mengkasrohkan ha
وعى نفر أجئه بالهمز ساكنا وفى الهاء ضم لف دعواه حرملا
وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا ريب لتو صلا


DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD FADHIL BIN SHUIB 5144

No comments: