Tuesday, October 7, 2008

BAB NUN SAKINAH
Qura yang terlibat dalam bab ini ialah kholaf.
Riwayat kholaf akan membaca idgham tanpa dengung pada huruf nun yang mati @ tanwin apabila bertemu dengan huruf WAU dan YA.
Contoh: وجوه يومئذ, ولي ولا , من يعمل
Dalil as-Syatibi
وكل بينموا أدغموا مع غنة وفى الواو والياء (دونها خلف) تلا
Syarat mengidghamkan nun sakinah, mestilah berada dalam dua kalimah. Tetapi sekiranya ia dihimpunkan dalam satu kalimah ia wajib diizharkan. Izhar tersebut dinamakan sebagai Izhar Mutlak.
Dalam al-Quran kalimah Izhar Mutlak mempunyai empat iaitu:
صنوان ,قنوان , دنيا , بنيان

No comments: