Tuesday, October 7, 2008

BAB MAZHAB QURRA’ PADA HURUF RA’
Warsh menipiskan bacaan ra’ yang berbaris di atas dan berbaris di hadapan dengan 3 syarat berikut;þ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;ود كثيرþ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf yang berbaris di bawah yang bersambung dalam satu kalimah.Contoh;سراجاþ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf sukun yang bukan daripada huruf isti’la’.Contoh;اجراميWarsh baca tebal pada nama-nama a’jami (1234).Contoh;عمرانWarsh baca tebal pada kalimah yang berulang huruf ra’.Contoh;ضراراWarsh baca dengan khilaf pada kalimah-kalimah berikut;امرا- ذكرا- سترا

No comments: