Tuesday, October 7, 2008

Bab Ta’ Ta’nis
Huruf yang diidgamkan dan diidzharkan ketika bertemu ta’ta’nis 6 huruf iaitu:·
س· ث· ص· ز· ظ· ج
Mazhab qura’ pada ta’ta’nisImam Qura’Bacaan ta’ta’nis1.Ibnu khasir,a’sim dan qolun-M’idzharkan ketika bertemu 6 huruf t’sebut
2.Warsh-m’idghamkan pada ظ sahaja-m’idzharkan ketika baki huruf
3.Ibnu Amir-m’izharkan ketika س,ج, dan ز-m’idghamkn pada baki huruf-Hisyam m’idzharkan padaسورة الحج
)لهدمت صوامع-
Ibnu Zakuan membaca dua wajahØ IdzharØ Idgham=yang sohih idahar sahaja
4.Baki qura’ iaitu:Abu Amru,Hamzah dan Kisai-m’idghamkan ke dalam 6 huruf tersebut

No comments: