Tuesday, October 7, 2008

Bab mazhab kisaie pada imalah ha'ta'nis ketika waqaf
BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA’ TA’NIS KETIKA WAQAFKisaie mempunyai 2 mazhab pada imalah ha’ ta’nis ketika waqaf;Mazhab tafsiliMazhab ijmaliMazhab TafsiliDiimalahkan semua ha’ ta’nis apabila didahulukan dengan 15 huruf berikut;فبثت زينب لذود شمسContoh;في الارض خليفةKisaie mengimalahkan ha’ ta’nis ketika waqaf apabila bertemu dengan salah satu huruf daripada lafaz (1234) dengan syarat berikut;Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah.Contoh;الملائكةØ Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;كهيئةØ Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf yang sukun dan sebelum huruf sukun tersebut terdapat huruf yang berbaris di bawah.Contoh;وجهة

No comments: