Tuesday, October 7, 2008

FATHAH, IMALAH DAN TAQLIL
Takrif fathah;Ø Membuka mulut ketika menyebut huruf Al-Quran.Takrif imalah;Ø Seumpama menyerupai bunyi hamzah dan hampir kepada baris kasrah.Takrif taqlil;Ø Iaitu peringkat pertengahan yang seumpama bunyi imalah dan hampir kepada bunyi fathah.Takrif Fathah dan Imalah;Ø Fathah dan imalah pada lurahnya bermaksud kedua-duanya merupakan bahasa sahih diturunkan bersamanya akan Al-Quran.Pendapat Ahli Qura’ mengenainya;Imam Ibnu Kasir berpendapat bahawa tiada pembacaan imalah di dalam bacaan qiraatnya.Ibnu ‘Amir, ‘Asim,dan Qalun mempunyai bacaan imalah di dalam qiraat mereka.imam Warsy mempunyai pembacaan taqlil yang paling banyak di dalam qiraatnya dan hanya 1 tempat sahaja Imam Warsy membaca imalah iaitu pada lafaz kalimah (طه ) di dalam surah (طه)imam Abu ‘Amru mempunyai bacaan imalah dan taqlil sama banyak di dalam qiraatnya.imam Warsy mempunyai bacaan imalah kubra yang paling banyak di dalam qiraat mereka.

No comments: