Sunday, October 19, 2008

Bab mazhab qurra pada ya yang disandarkan

-Ya idofah ialah ya tambahan daripada asal kalimah
-Tidak terletak ya idofah itu di tempat lam kalimah
- Alamat ya idofah ialah tempat yang boleh meletakkan huruf kaf domir dan
Ha domir di tempat ya idofah misal : (طرني) – (فطرك)

-Apabila ya terletak di tempat lam kalimah maka ya tersebut tidak termasuk dalam ya idofah missal : (الداعي)

Ya idofah terbahagi kepada 6 bahagian

1 – Ya idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang difathahkan
- bahagian ini ada 99 tempat di dalam al quran misal
(إني أخاف)

2 – Ya idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang dikasrohkan
- Bahagian ini ada didalam al quran pada 52 tempat misal
(وحزني إلي الله)

3 – Ya Idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang didommahkan
- Bahagian ini ada 10 tempa di dalm al quran misal
(إنى أمرت )

4 – Ya idofah terletak sebelum alif lam takrif
- bahagian ini ada 14 tempat di dalam alquran misal
(عباد ي الصلحون)

5 – Ya idofah terletak sebelum hamzah wasol yang mufrod
- Bahagian ini ada 8 tempat di dalam al quran misal
(إنى ا طفيتك )

6 – Ya idofah terletak sebelum huruf selain hamzah qotoq dan selain hamzah
Wasol misal
(ومحيا ي و مما تي)

No comments: