Tuesday, October 7, 2008

BAB HURUF KARABAT DAN MAKHRAJNYA
Qura’ yang terlibat dalam bab ini ialah Kholad, Kisaei, dan Abu ‘Amru.
Mereka mengidghamkan huruf Ba kedalam huruf Fa pada 5 tempat iaitu:
i. أو يغلب فسوف نؤتيه (Surah an-Nisa’)
ii. وان تعجب فعجب قولهم Surah Ar-Ra’d)
iii. قال اذهب فمن تبعك (surah al-Isra’)
iv. قال فاذهب فان لك (Surah Toha)
v. ومن لم يتب فأولئك (Surah al- Hujurat)
Kecuali Kholad membaca surah Hujurat dengan dua wajah iaitu izhar dan idgham.
Baqun pula membaca dengan izhar pada semua tempat tanpa khilaf.
Dalil as-Syatibi:
وادغام باء الجزم فى الفاء قد رسا حميدا
Manakala Abu Haris pula mengidghamkan huruf Lam kedalam huruf Zal pada 6 tempat iaitu:
i. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (Surah Al- Baqarah)
ii. ومن يفعل ذالك فليس من الله فى شىء (Surah Ali- Imran)
iii. ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما (Surah Ali-Imran)
iv. ومن يفعل ذالك يلق أثاما (Surah Furqan)
v. ومن ذالك ابتغآء مرضات الله (2 tempat dalam Surah an-Nisa’)
vi. ومن يفعل ذالك فأولئك هم الخاسرون (Surah Munafiqun)Baqun membaca dengan izhar pada semua tempat, walaupun huruf Lam itu berbaris marfu’(dhommah).

Dalil as-Asyatibi

No comments: