Monday, October 20, 2008

باب دوا همزه دالم ساتو كليمه
وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا
وقل ألفا عن اهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا
الشرح : افبيلاا برهمفون دوا همزه قطع دالم ساتو كليمه:
فرتام : همزه فرتام برباريس ( -َ ) دان همزه كدوا ( -َ ). خنتوه : ءَأَنذرتهم.
كدوا : همزه فرتام برباريس ( -َ ) دان همزه كدوا (-ِ ). خنتوه : أَئِذا.
كتيضا : همزه فرتام برباريس (-َ ) دان همزه كدوا (-ُ ). خنتوه : أَؤُنبئكم.
أهل سما (نافع، ابن كثير دان أبوعمرو ) ممباخ دغن منتسهيلكن همزه يغ كدوا:
-تسهيل ( -َ ) دانترا همزه دان اليف. خنتوه : ءَأَنذرتهم.
-تسهيل ( -ِ ) دانترا همزه دان ياء. خنتوه : أَئِذا.
-تسهيل ( -ُ ) دانترا همزه دان واو. خنتوه : أَؤُنبئكم.
هشام ممباخ دغن تسهيل دان تحقيق فد همزه يغ برباريس ( -َ ) كدوا-دوا.
بركات اهلي مصريون، ورش ممباخ دغن إبدال همزه كدوا كفد حروف مد قدر انم حركة، فد همزه يغ برباريس ( -َ ) كدوا-دوا. خنتوه : ءآنذرتهم.
بركات اهلي بعداد، ورش ممباخ دغن تسهيل بين بين فد همزه يغ برباريس ( -َ ) كدوا-دوا.
باقي القراء ممباخ دغن تحقيق فد كتيض-تيض جنيس باريس داتس.

وحققها في فصلت صحبة ءأع جمي والاولى أسقطن لتسهلا
الشرح : فد لفظ { ءاْعجمي وعربي } دالم سورة فصلت:
حمزه، كسائي، شعبة ممباخ دغن منتحقيق همزه يغ كدوا.
هشام ممباخ دغن أسقط همزه يغ فرتام. خنتوه : أَعْجمي وعربي.
باقي القراء ( نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن ذكوان دان حفص ) ممباخ دغن تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزه كدوا.
واجه لاءين، ورش ممباخ إبدال همزه كدوا كفد حروف مد دغن قدر انم حركة.

وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا
الشرح : فد لفظ { أذهبتم طيبتكم } دالم سورة الأحقاف.
ابن عامر دان ابن كثير ممباخ دغن تمبه همزه.
( أ ) ابن كثير ممباخ دغن دوا همزه، تحقيق همزه فرتام دان تسهيل همزه يغ كدوا.
( ب ) هشام ممباخ دغن دوا همزه، همزه فرتام تحقيق دان همزه كدوا تسهيل اتو تحقيق.
( ج ) ابن ذكوان ممباخ دوا همزه، تحقيق فد كدوا-دوا همزه.
( د ) باقي القراء ممباخ دغن ساتو همزه.

وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا
الشرح :فد لفظ { أن كان ذامال وبنين } دالم سورة القلم:
حمزة، شعبة دان ابن عامر ممباخ دغن تمبه همزه. خنتوه : ءأن كان.
( أ ) حمزة دان شعبة ممباخ دغن دوا همزة، تحقيق كدوا-دوا همزة.
( ب ) ابن عامر ممباخ دغن دوا همزة، تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.
( ج ) باقي القراء ممباخ دغن ساتو همزة.

وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا
الشرح : فد لفظ { أن يؤتى أحد مثل مآ أوتيتم } دالم سورة آل عمران:
ابن كثير ممباخ دغن منمبه همزة. خنتوه : ءأن يؤتى. منتحقيق همزة فرتام دان منتسهيل همزة كدوا.
باقي القراء ممباخ دغن ساتو همزة.

وطه وفي الأعراف والشعرا بها ءآمنتم للكل ثالثا أبدلا
وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا
وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا
الشرح : لفظ { ءآمنتم } فد تيض تمفت:
فرتام : { قال فرعون ءامنتم به } دالم سورة الأعراف.
كدوا دان كتيض : { قال ءامنتم له } دالم سورة طه دان سورة الشعراء.
اتفق القراء ممباخ دغن إبدال همزة كتيض كفد اليف.
( أ ) حمزة، كسائي دان شعبة منتحقيق كدوا-دوا همزة فد تيض تمفة داتس.
( ب ) قنبل ممباخ دغن أسقط همزة فرتام فد سورة طه. خنتوه : ءآمنتم.
قنبل ممباخ دغن تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا فد سورة الشعراء، دان إبدال همزة فرتام بسرتا تسهيل همزة كدوا كتيكا وصل فد سورة الأعراف.
كتيكا وقف فد كليمة ( فرعون )، ممولاكن بخاءن دغن كليمة ( آمنتم ) تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.
فد لفظ { وإليه النشور وأمنتم } دالم سورة الملك، قنبل ممباخ دغن أبدال همزة فرتام كفد واو دان تسهيل همزة كدوا.
كتيكا وقف فد كليمة ( النشور )، ممولاكن بخاءن دغن كليمة (ءأمنتم ) تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.
( ج ) حفص ممباخ دغن أسقط همزة يغ فرتام فد تيض تمفت داتس.
مرواية دغن ممباخ ساتو همزة، دفنجغكن قدر دوا حركة. خنتوه : آمنتم.
( د ) باقي القراء ( نافع، البزي، أبو عمرو دان ابن عامر ) ممباخ دغن تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.

وإن همزة وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا
فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلآن مثلا
الشرح : افبيلا ترلتاق همزة وصل دانترا لام تعريف يغ ماتي دان همزة قطع، مك سموا القراء ممباخ دغن إبدال همزة وصل
كفد حروف مد، قدر بخائن انم حركة.
هاروس تسهيل همزة وصل بين بين بسرتا قصر باضي سموا القراء فد انم تمفت:
{ آلذكرين } دوا تمفت فد سورة الأنعام.
{ آلآن } دوا تمفت فد سورة يونس.
{ آلله أذن لكم } ساتو تمفت فد سورة يونس.
{ آلله خير أما يشركون } ساتو تمفت فد سورة النمل.
فد لفظ { قال موسى ما جئتم به السحر } دالم سورة يونس، خصوصكن باضي أبو عمرو دغن دوا واجه بخائن:
فرتام : ممباخ دغن انم حركة.
كدوا : ممباخ دغن تسهيل بسرتا قصر.

ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا
الشرح : مماسوقكن اليف دانترا دوا همزة دغن قدر دوا حركة يغ برباريس:
فرتام : كدوا-دوا همزة برباريس فتحة.
كدوا : همزة فرتام برباريس فتحة دان همزة كدوا برباريس كسرة.
قالون دان أبو عمرو ممباخ دغن إدخال قولا واحدا فد كدوا-دوا جنيس باريس داتس.
هشام ممباخ دغن إدخال قولا واحدا فد همزة يغ برباريس فتحة كدوا-دوا.
إدخال اتو عدم إدخال فد دوا همزة يغ برباريس فتحة دان كسرة.
باقي القراء عدم الإدخال قولا واحدا.

وفي سبعة لاخلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعرا العلا
أءنك أئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا
الشرح : هشام مماسوقكن اليف دانترا همزة يغ برباريس فتحة دان همزة يغ برباريس كسرة فد توجوه تمفت تنفا خلاف:
فرتام : { أَءِذا مامت } دالم سورة مريم.
كدوا : { أَئِنكم لتأتون الرجال } دالم سورة الأعراف.
كتيض : { أَءِن لنا لأجرا } دالم سورة الأعراف.
كامفت : { أَءِن لنا لأجرا } دالم سورة الشعراء.
كليما : { أَءِنك لمن المصدقين } دالم سورة الصافات.
كأنم : { أَءِفكا ءالهة } دالم سورة الصافات.
كتوجوه : { قل أَءِنكم لتكفرون } دالم سورة فصلت. تسهيل همزة كدوا بخلاف فد اين موضع.

وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا
الشرح : لفظ { أَءِمة } فد ليما سورة:
هشام مماسوقكن اليف دغن قدر دوا حركة دانترا دوا همزة فد تمفت كليما.
الداني على أبي الفتح فارس ممباخ دغن مماسوقكن همزة.
طاهر بن غلبون ممباخ دغن تنفا مماسوقكن همزة.
أهل سما ( نافع، ابن كثير دان أبو عمرو ) ممباخ دغن منتسهيلكن همزه كدوا فد تمفت كليما.
باقي القراء ممباخ دغن تحقيق كدوا-دوا همزة.
فرتام : { فقتلوا أَءِمة الكفر } دالم سورة التوبة.
كدوا : { وجعلنهم أَءِمة يهدون بأمرنا } دالم سورة الأنبياء.
كتيض : { ونجعلهم أَءِمة } دالم سورة القصص.
كأمفت : { وجلنهم أَءِمة يدعون إلى النار } دالم سورة القصص.
كليما : { وجلنهم منهم أَءِمة يهدون بأمرهم } دالم سورة السجدة.

ومدك قبل الضم لبي حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا
الشرح : مماسوقكن اليف اتو تيدق دانترا دوا همزة، همزة فرتام برباريس فتحة دان همزة كدوا برباريس ضمة. خنتوه : أَؤُنبئكم:
هشام دان أبو عمرو ممباخ دغن دوا واجه:
فرتام : إدخال.
كدوا : عدم الإدخال.
قالون ممباخ دغن إدخال قولا واحدا.
باقي القراء ممباخ دغن تنفا إدخال قولا واحدا.

وفي آل عمران رووالهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلا
الشرح : فد لفظ { قل أَؤُنبئكم } دالم سورة آل عمران:
ستغه أهل الأداء عن هشام ممباخ دغن تحقيق كدوا-دوا همزة تنفا مماسوقكن اليف دانترا دوا همزة، سفرتي حفص.
لفظ { أَءُنزل } دالم سورة ص دان لفظ { أَءُلقى } دالم سورة القمر، ممباخ دغن تسهيل همزة كدوا بسرتا إدخال اليف سلفس همزة كدوا، سفرتي قالون.
باضي هشام فد تيض كليمة دباوه ادا دوا واجه بخائن:
فرتام : تحقيق كدوا-دوا همزة بسرتا إدخال دان عدم الإدخال فد لفظ { أَؤُنبئكم } { أَؤُنزل } { أَؤُلقي }.
كدوا : تحقيق دغن تيدق إدخال فد لفظ { أَؤُنبئكم }. تسهيل همزة كدوا بسرتا إدخال ألف سبلوم همزة كدوا فد
لفظ { أَؤُنزل } { أَؤُلقي}.

والله أعلم...
DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD HAFIZ SHAHABUDIN 5112

No comments: